Trådgniisting- Skjærer både splines og tannhjul
- Lager antall deler etter behov
- Leverer nøyaktige deler til verktøy eller ny      prototyp


 

Fordelene med tråderosjon er:
Skjærer kompliserte deler (spesialdeler, verktøydeler og prodotyper)
Meget nøyaktig (+/- 0,005mm)
Meget høy kvalitet
Spesifikasjoner :

Spesifikasjoner:
Tekniske spesifikasjoner
Tråd tykkelse0,25 mm
Skråskjæring30° / 150 mm (UV-akse +/- 200 mm)
Toleranse kuttMax. 0,005 mm
Arbeidsstykkets størrelse1050 X775 mm
Arbeidsstykkets vekt1000 Kg